4/14/2017

Sanki mən…

Siqaret kimiyəm, içinə çəkirsən məni, zəhərləyirsən ciyərlərini, amma çəkirsən, çəkdikcə, yanıram, közlənirəm, tüstüm çıxır yandıqca… Yandıqca, düşür parçalarım külqabına. Hər yandırdığın zaman sönənədək bir parçam yanıb külə dönür. Sona bir kötüyüm qalır külqabında, bir də ovulmuş külüm, onu da çox görürsən, atırsan zibilə…

Şərab kimiyəm, içmək istəyəndə içirsən məni, məst olursan, açırsan öncə tıxacı, süzürsən məni, badədə olduqda, qoxlayırsan, içirsən qurtum-qurtum… Beləcə içki alır səni səndən… Məst olursan, unudursan, başın ağrıyır, bəzən ürəyin bulanır, qan qusursan, səhər heç nə düşmür yadına, key kimisən. Məni də şərab kimi gərək çox içməyəsən. İçə bilən içə bilər məni…

Musiqi kimiyəm, hər notum cəlb edir. Gah ürəyə yol tapır, rahatlayır, gah da dəlilik etmək keçər könlündən. .. 
Отправить комментарий