4/14/2017

Danışıqların gedişatına kim nəzarət edir?

“Danışıqlara kim nəzarət edirsə, onların nəticəsinə də, o nəzarət edir.” Donald Tramp

Sizin üçün ən doğru taktika: Danışıqlar zamanı sizə və sizin maraqlarınıza nə xeyir edirsə, xidmət göstərirsə, ona uyğun olaraq, danışıqlar prosesini sürətləndirmək, ya da sürətini aşağı salmaq olar. Lakin şübhəli məqamlarda, hallarda tələsmək olmaz. Donald Tramp öz kitabında aparılan danışılqarın sürətinə nəzarət etmək, onların nəticəsinə təsir etmək üzrə bir neçə əsas üsulları qeyd etmişdir.

Üsul 1. İstənilən təklifi dərhal qəbul etməyin. Hər iki tərəf razılıq hissini duymalıdır. Belə ki, əgər insan nəyəsə asan nail olursa, o razılıq hissini duymur. O düşünür ki, istəsəydi bundan daha çoxunu və yaxşısını əldə edə bilərdi, bununla da narahatlıq keçirtməyə başlayardı.

Üsul 2. Qərarsız olmaqdan çəkinməyin, qorxmayın. “Bilmirəm, mənə fikirləşmək üçün vaxt verin” ifadəsi sizə düşünmək üçün vaxt qazandıracaq və qərarın qəbul edilməsi vaxtını bir az uzadacaq. Danışıqlıqlar və əqd bağlanması zamanı bir tərəf nə qədər çox vaxt itirirsə, onun bu əqddən imtina etməsi ehtimalı azalır. Vaxt itkisiprosesin uğurla başa çatması ehtimalını, istəyini artırır.

Üsul 3. Tələsik, tez danışıqlar aparmayın. Tələsik aparılan danışıqlar tərəflərdən birini narazı sala bilər və inciməsinə səbəb ola bilər. Tərəflərdən biri önəmli bir detalı diqqət mərkəzindən qaçırda bilər. Qısa zamanda bağlanan əqd zamanı sizə optimal, uyğun olmayan şərtləri işləyib hazırlaya bilməyəcəksiniz. Qarşı tərəf haqqında tam məlumatlı olmaq lazımdır və görüşə ciddi hazırlaşmaq əsas tələblərdən biridir. Qarşı tərəfdən daha çox bilsəniz və daha yaxşı hazırlıqlı olsanız, üstünlük sizin tərəfinizdə olacaqdır. Bu zaman siz özünüzü tələsiklik zamanı yarana biləcək problemlərdən qismən sığortalamış olursunuz.

Danışıqların gedişatına nəzarət etməyin bir forması da son müddət, tarixdir. Məhz son müddətin yaxınlaşması qarşı tərəfi narahat edəcək və bəzi gözlənilməz və düşünülməmiş, planlaşdırılmamış güzəştlərə gedilməsinə səbəb olacaqdır. Son müddətlə bağlı Tramp 4 əsas prinsipi qeyd etmişdir.

Prinsip 1.İnsanlar danışıqların işlənib hazırlanmasını son icra müddətinədək icrasını saxlaya bilər, yəni axırıncı günə saxlaya bilərlər.

Prinsip 2. İstənilən danışıqlar və əqd onun bağlanması və ya ondan imtina edilməsi üçün səbəb olmayanadək uzun müddətə davam edə, uzana bilər.

Prinsip 3.Ən dəhşətli və təhlükəli vaxt məhdudiyyəti sizin qoyduğunuz vaxt məhdudiyyətidir.

Prinsip 4. Son icra müddətini yoxlayın, onlar reüaldırmı, ya təxəyyülünüzün məhsuludur, qeyri-realdır.
Отправить комментарий