2/21/2017

Xәstәlәnmişәm

Xәstәlәnmişәm…

Ruhum xәstәlәnmişdir…

Bәdәnim dә xәstәdir… Sağalmaz…

Xarakterim dә ruh xәstәsidir sanki…

İç dünyam da zәhәrlәnmiş, toksik zәhәrlәnmәdir elә bil…

Müalicәsi, dәrmanı hәr xәstәliyimin bir adı var… O da ki, Sәn…
Отправить комментарий