2/21/2017

Ürək ağrım

Nә gülmәyә qoyur o,
Nә dә ki, ağlamağa,
Hәr hәrәkәt edәndә,
Başlayır ağrımağa…
Çәkir mәnim yükümü,
Genişdir onun yeri,
Yalvarıram mәn ona:
Ürәk, daha ağrıma…
Отправить комментарий