2/21/2017

Sәnә mәktub yazıram

Sәnә mәktub yazıram:

Bir salama dәyәrmiş,

Bircә şәkil çәkdirdik,

Mәn vә Sәni biz etdi…
Sәnә mәktub yazıram:

Rahatam son zamanlar

Mәnә tәsir edirsәn

Dәyişirәm mәn yaman…
Отправить комментарий