2/21/2017

Özümә yazılan mәktub

Özüm özümә yazıram mәktub… Özümdәn savayı kimә yazım axı?!

Gedirәm, buraxma mәni!

Sevirәm, sevdir mәni!

Qaçıram, dayandır mәni!

Yıxılıram, tut mәni!

Bezirәm, yenilә mәni!

Ağrıyıram, sağalt mәni!

Yatıram, oyat mәni!

Ölürәm, yaşat mәni!
Отправить комментарий