2/22/2017

Onlar…

Onlar hər kəsə bir ad verdilər.

Birinə canım, birinə fahişə dedilər…

Onlar hər kəsə bir yol çezdilər…

Birinə əyrini, birinə düzü verdilər…

Onlar hər kəsin ev, işinə girişdilər

Birinkini gizlətdilər, birinkini ellə bir etdilər…

Onlar hər kəsə həmrəy oldular. ..

Birinin dərdinə həmrəy sevinib güldülər, birinin uğur, sevincinə üzüldülər…

Onlar hər kəsə vəd, söz verdilər…

Birisinə əməl etdilər, birisinə yox…

Onlar hər kəsdən nəsə istədilər…

Kimisi hər şeyini verdi, kimisi heç nəyini. ..

Onlar hər kəsə öyrətdilər…

Kimisinə yalançı səmimiyyəti, süni təbiiliyi, kimisinə rola girməyi, hücum edərək müdafiə olunmağı.. .

Onlar mübarizə apardılar…

Onlarla olanlara yaxşı, dost kimi yanaşdılar, olmayanlara pis və düşmən kimi.. .

Onlar birgə gördülər işi.. .

Kimisi üçün yaratdılar, kimisi üçün dağıtdılar…

Onlar onlar kimi olmağımızı istədilər…

Olanları qul etdilər, əsir aldılar, olmayanları məhv etməyə çalışdılar. . .

Çoxdur onlar… Cəbhənin o tayında. . . Sevgidən xəbərsiz insanlar. . . 
Отправить комментарий