2/22/2017

Neyləmək olar?

Birisini sevəsən,

Yaxın dostun ola…

Dəyər verəsən,

Susasan, için qan ağlaya…

Deyə bilməyəsən sevdiyini,

Göz-gözə, üz-üzə dayananda…

Ölmək istəyəndə,

Ölə bilməyəsən,

Yaşamaq istəyəndə

Öləsən, gözləmədiyin anda…

Sevdiyin dayana önündə,

Gözlərinin içinə baxa,

Bərk qucaqlayıb alnında öpə,

Ürəyin həyəcandan tez-tez döyünə,

Titrəyəsən, qalxa qızdırman,

Sonra biləsən ki, dost kimidir…

Göz yaşlarını gizlədəsən,

Ağlamaq istəyəndə…

Yanında uzansın, baxasan,

Nə o yatsın, nə də ki, sən…

Yuxu getməsin gözlərinə,

Fikirlər dolaşsın ağlında,

Hisslər ürəyində burulğana düşsün…

Sevəsən birisini…

Günlərin bir günü sənə desin ki,

Var bir başqası, sevir başqasını…

Neyləmək olar?!

Susmaqdan başqa…

Uzaqlaşıb qaçmaqdan başqa…

Soyumaqdan başqa…

Onu unutmaq üçün

əbəs cəhdlər etməkdən başqa…

Sevəsən kimisə,

Deməyəsən…

Bilməsin o, onu sevdiyini…

Susaraq gedəsən həyatından…
Отправить комментарий