2/21/2017

Multimədəniyyət o deyil ki…

Hamını müsəlman edəsən, müsəlman olmayanları isə kafir elan edəsən…
Hamını özündən aşağı, özünü hamıdan ali hesab edəsən…
Sənin sözünün önünə öz sözünü qoyanda, öz fikrini bildirib, səninlə razılaşmayanda, onu təhqir edəsən və özünə düşmən biləsən…
Fobiyalarını başqalarına sırıyıb, onu özün kimi edəsən…
Pulu sayasan, gəlirlərinə göz dikəsən, borc alıb, mədəni olduğunu nəzərə alıb, atasan ona…
Səni tənqid edənin, düz sözü deyənin üzünü göy rəngə boyayasan…
Kütləvi dindarlaşma və ya dinsizləşmə prosesini yayasan, fikirlərini deyəsən, beyinləri yumağa çalışasan…
5 manatlıq mal və xidməti özününkünə 15 manata, əcnəbiyə 30 manata sırıyasan, adını da qoyasan “turizmin inkişafı”…
Pul qazanıb büdcəyə vergisini ödəməyəsən və qazandığın pulunu qanunsuz, haram edəsən…
Cinslər, milli azlıqlar, din daşıyıcıları arasında ayrıseçkilik edib, onları bir-birinin üstünə salasan və bir-birinə qırdırasan…
Başqalarının dalınca danışasan…
Multimədəniyyət adı altında büdcədən ayrılan pulu yeyib ilin sonunda əl-ayağa düşəsən və ucdantutma maarifləndirmə işini həyata keçirdəsən və çıxışlarında radikal mövqeyini və öz şəxsi fikirlərini iştirakçılara yeridəsən…
Multimədəniyyətdən danışanların çoxunda multi mədəniyyət və multi mədəni niyyətdən bir qram olsa belə anlayış yoxdur, ilk növbədə özləri maariflənsə yaxşı olar, özləri anlasa, qəbul etsə,  məqbul hesab edilər.
Отправить комментарий