2/21/2017

Haraya belә?!

Hara gedirәm?

Gedirәm harasa,

Bilmirәm hara,

Gah hәyatda yeriyirәm,

Gah da gedirәm gora…

Gedirәm düzünә,

Yolayrıcında 4 yolum var:

Sağa, sola, önә, geriyә…

Geriyә getmәyin mәnası yoxdur,

Qalır 3 yol, sağa getsәm, sonsuzluqdu…

Sola getsәmsә, tupik, sәdd vardır qapısız, geriyә yol da bağlana bilәr, 4 divar vә mәn… Sıxılıram…

Düz yol isә maraqsızdır, hәr yer eyni, hәr günüm eyni, getmәyә dәymәz…
Отправить комментарий