2/21/2017

Bir dostum olsaydı

Bir dostum olsaydı,

Soruşsaydı halımı,

Çatdıraraq özünü

Darıxmağa qoymazdı…
Bir dostum olsaydı,

Soruşsaydı, hardayam,

Sәsimdәki kәdәrdәn

Anlayardı, dardayam…
Bir dostum olsaydı,

Soruşsaydı, nә olub,

Görüşәrkәn mәnimlә

Qoymazdı ağlamağa…
Bir dostum olsaydı,

Baxan kimi bilәydi,

Ürәyim nә istәyir,

Qaçırdardı uzağa…
Отправить комментарий