7/12/2016

Əgər mən ölsəm… (davamı)

13177378_10207073427974456_4922330585419952569_n
Əgər mən ölsəm,
Şərti yoxdur,
Güzəşt etməz ölüm kiməsə,
Baxmaz yaşına, kimliyinə,
Gəldisə, verməz möhlət, aparar özüylə…
Əgər mən ölsəm,
Kimsə deyəcəkmi “yaxşı insanıydı”,
“rəhmətlik”, “yeri cənnət olsun”?!
Əgər mən ölsəm,
Ağlayan kimsəm olacaqmı görəsən?
Lənətləyəcəkmi həyat və ölümü, mənə görə?
Kimsə fəxr edəcəkmi,
salacaqmı yadına məni,
ölümümdən bir il, beş il, on il sonra?!
Əgər mən ölsəm,
Hökmən öləcəyəm, ölməz deyiləm,
Girəcəyəmmi kiminsə qəlbinə,
Sevəcəklərmi məni öləndən sonra?!
Əgər mən ölsəm,
yuxusunda kim görəcək məni,
kim hiss edəcək öldüyümü,
kim anlayacaq yoxam artıq?!
Əgər mən ölsəm,
Olacaqmı kimsə məni yolda, küçədə axtaran,
xatirələrimlə yaşayan,
“heyif, ölməli insan deyildi” düşünən?!
Yoxsa, deyəcəklər “kafir idi,
çox günahlar etmişdi, əcəb oldu ona”?!
Əgər mən ölsəm, qınayacaqlarmı ölümümü?
Barışacaqmı, bağışlayacaqmı məni
məndən incik qalanlar?!
Edəcəklərmi haqqlarını mənə halal?!
Əgər mən ölsəm, saçlarını yolan,
gözlərində ruhum görsənən, hiss edən məni…
Necə yad edəcəklər məni, qəbrim yox ikən,
Qalacaqmı yazılarım tarixdə,
İmzam, adım, əməllərim, insanlığım
İnsanların yaddaşında?!
Yaxşıları, yaxşılıqları tez unudar bəşər övladı…
Əgər mən ölsəm,
Düşmənlərim sevinəcək dostlarımın məni unutmasına,
Bayram edəcəklər ölməyimə,
Rəqiblərinin olmamasına…
Gözlərinə girirdi insanlığım,
yaradıcılığım, cəsarətim, həqiqəti söyləməyim…
Əgər mən ölsəm, kim nələr deyəcək dalımca,
Hər kəs olacaq öz hayında,
Birlikdə getdiyimiz yerdə, söhbətlərimiz,
Şah ifadələrim, zarafatlarım qalacaqmı tarixdə?
Aforizmlərim, sitatlarım yazılacaqmı, deyiləcəkmi?
Çətin ki, qala, adım, izim,
xatirələrim yaddaşlarda…
Siləcəklər məni də lazımsız məlumat kimi
atacaqlar məni, hər şeyimi
məndən sonra zibil qutusuna…
Əgər mən ölsəm,
Ağlayacaqmı göylər, çaxacaqmı şimşək,
yağacaqmı qar, yağış, dolu,
Əsəcəkmi güclü külək, tufacaqmı qasırğa, fırtına?!
Əgər mən ölsəm, sakit ölmək istəyirəm,
əzab çəkmədən, ya suda boğulum, y
a yuxuda ölüm, yatım,
oyanmayım bir daha…
Əgər mən ölsəm,
Hansı yazım yaddaşlardan silinməyəcək,
Ölməmişdən öncə yazacağım son məktubum, vəsiyyətim,
Son yazım ölümümə həsr edəcəyim…
Отправить комментарий