7/29/2016

Cəmi bir dəfə…


IMG_6503
Görsəydin məni bir dəfə… Cəmi bir dəfə…
Gəlsəydin görüşə…
Baxsaydın gözlərimin içinə…
Bağlayardın bəlkə məni özünə…
Qıymazdın mənə…
Toxunmazdın… Bilirəm…
Səninki deyil şəhvət…
Səninki alidən də ali…
Cəmi bir dəfə öp alnımdan…
Bircə dəfə qoyum başımı çiyinlərinə…
Cəmi bir dəfə tut bir əlimdən, al ovcuna əlimi…
Təsəlli ver mənə…
Cəmi bir dəfə danışanda,
gözün baxsın gözlərimin içinə…
Dağınıq saçlarıma bircə dəfə çəkəsən sığal…
Bir də ki, dinləyim ürəyinin döyüntülərini…
Susmaq…
Sükunəti dinləmək…
Havanı çəkmək ciyərlərimə…
Dərin ah çəkmək…
Bir-iki göz yaşı damcısını axan kimi siləsən…
Və sonda bircə dəfə qucaqlayasan…
Cəmi bir dəfə…
Sonra get istəyirsənsə…
Ya da qal…
Bircə dəfə sadəcə yaşat məni öz dünyanda,
yaşa mənim dünyamda…
Отправить комментарий