2/19/2016

Söz var… 11/04/06

Söz… Söz var, deyilir, Söz var yazılır…
Söz var oxunur, Söz var eşidilir…
Söz var kimisə dirildər, Söz var kimisə öldürər…
Söz var nəyisə tapdırır, Söz var nəyisə itirdər…
Söz var nəyisə qaytarar, Söz var nəyisə kiməsə verər…
Söz var insanı yaşadar, Söz var qəlb sındırar…
Söz var mənən zirvədə, Söz var daim tələdə…
Söz var insan güldürər, Söz var insanı inlədər…
Söz var xəstəlik olar, Söz var təbibin olar…
Söz var səni sevdirər, Söz var nifrət oyadar…
Söz var təsəlli verir, Söz var ümidi üzər…
Sözü dediyin zaman gerçək yaşasın gərək
Hər deyilən sözləri əməllə təsdiq elə…
Paritet qəzetinin aprel 2006-ci il tarixli buraxılışında dərc edilmişdir
Отправить комментарий